Reklamacje i zwroty

Sprzedawane akcesoria posiadają roczną gwarancję za wyjątkiem produktów, które posiadają inny okres gwarancji (np. określony w karcie gwarancyjnej).


W przypadku reklamacji prosimy o dostarczenie:

  • dokumentu zakupu towaru,
  • towaru w fabrycznym opakowaniu z nienaruszoną naklejką gwarancyjną (jeśli taka występuje),
  • karty gwarancyjnej (jeżeli była dołączona do towaru) z podpisem i pieczątką sprzedawcy, oraz datą sprzedaży

 

W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący winien przekazać reklamowany towar naszemu przedstawicielowi lub odesłać na własny koszt, na adres BEGLI ul. Armii Krajowej 21 59-400 Jawor "Reklamacja"

 

Kupujący zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu. Jeżeli przesyłka z towarem jest uszkodzona lub z okoliczności przy otrzymaniu przesyłki z towarem wynika, że ubytek lub uszkodzenie towaru nastąpiło w czasie przewozu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawiadomić przewoźnika o takim uszkodzeniu lub ubytku towaru.


Za braki i uszkodzenia towaru w transporcie Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli o ich zaistnieniu nie został powiadomiony w ciągu 2 dni od daty dostawy.

Reklamacje wadliwego towaru należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru do Działu Sprzedaży. W tym terminie Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy za zakupiony towar.

Pobierz druk zgłoszenia reklamacji --> Reklamacja_towarów.pdf


W okresie trwania gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do punktu serwisowego. Zobowiązania Sprzedawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.


Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, które ujawniły się w czasie użytkowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wadliwą konserwacją lub niewłaściwym użytkowaniem towaru, oraz naprawami dokonanymi przez Kupującego i wadami towaru wynikającymi z normalnego zużycia.

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 21, 59-400 Jawor
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: begli@begli.pl

Wzór formularza można pobrać tutaj.

Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajduje się w punkcie 8 regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl